آجرنما مرکزی

آجرسنتی دست ساز طرح آراد کد E

آجرسنتی دست ساز طرح آراد کد E

مورد استفاده در دکوراسیون داخلی و نماهای بیرونی ساختمان