آجرنما مرکزی

آجر آنتیک کد MP

آجر آنتیک کد MP

مورداستفاده دردکوراسیون داخلی ونماهای بیرونی ساختمان

ابعاد آجر:  ۲/۵*۵/۵*۲۰

 ضخامت*عرض*طول(cm)

 رنگ:

 قرمز(MP 701) 

گلبهی(MP 702)

کرمی(MP 703)

………
تعداد در مترمربع: ۷۶ عدد با احتساب فاصله یک cm درطرفین
 تعداددر کارتن: ۴۵ عدد ………