آجرنما مرکزی

آجر دکوراتیو طرح چوب کد MT(30*7*2/5)

آجر دکوراتیو طرح چوب کد MT(30*7*2/5)

مورد استفاده در دکوراسیون داخلی و نماهای بیرونی ساختمان

 تعداد در مترمربع:  ۴۰ عدد  با احتساب فاصله یک cm درطرفین
 تعداد در کارتن:  ۳۰ عدد ………