آجرنما مرکزی

آجر نسوز

آجرنسوز
2023-03-18T17:14:00+03:30

آجر نسوز

آجر نسوز

این المان زیبا در هنگام اجرا بوسیله ریزش دوغاب کثیف و کدر میشود.چه باید کرد؟ راه حل چیست؟
نکات زیر در هنگام اجرا کمک کننده است:

-تلاش نمایید ملات دوغابی را با آب کمتر بسازید،ریزش ملات با آب کمتر برروی آجر های نمای نسوز کثیفی کمتری ایجاد خواهدکرد.

-در هنگام ریزش دوغاب از پخش کردن آن و اصطلاحا کهنه کشیدن آن پرهیز کنید این عمل تنها موجب کثیفی بیشتر میشود.

-آجری که در اثر دوغاب کثیف شده را رها کنید وبعد از خشک شدن ملات بر روی آجر بایک برس پلاستیکی آن را تمیز کنید.