آجرنما مرکزی

مزایای آجر نسوز

مزایایآجرنسوز
2023-03-18T17:11:00+03:30

مزایای آجر نسوز

آجر نسوز شیراز

۱- بعلت پخت در دمای زیاد در مقابل فرسایش ،سرما وگرما مقاوم میباشد.

۲- بعلت پخت، شامل طیفهای رنگی زیبا میباشد که در پایان کار زیبایی نما صد چندان میشود.

۳- سبک بوده و نیاز به اسکوب و نگه دارنده ندارد و در نتیجه هزینه اضافی برای مشتری ندارد.

۴- جذب زیادی با ملات وسیمان دارد و هرگز از ساختمان نمی افتد وخطر سقوط مصالح صفر است.

۵- هر نوع طرح و الگویی را میتوان با آجر نسوز نما اجرا کرد و محدودیت اندازه در محل نصب ندارد.

۶- در نهایت عایق سرما و گرما بوده و از اتلاف انرژی در همه فصول جلوگیری میکند.